Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem www.rmsolar.pl, w tym szczególności wszelkich wgranych danych i usług dostarczonych Użytkownikowi oraz zasady ochrony prywatności Użytkowników tej strony, a także politykę cookies. Regulamin dotyczy wszystkich osób odwiedzających Serwis.
 1. www.rmsolar.pl – strona internetowa zwana zamiennie Serwisem;
 2. Administrator strony www.rmsolar.pl – Firma  RM Solar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Zielonej Górze, al. Zjednoczenia 118B, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000707360, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9731048291, REGON: 368884867.
 3. „my”, “nasz” lub też „nas” – odnoszą się i oznaczają RM Solar sp. z o.o. ;
 4. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę www.rmsolar.pl; zwany także „Państwo”,
 5. Korzystanie z Serwisu – każda aktywność Użytkownika w Serwisie. Odwiedzenie strony lub korzystanie z niej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki określone w Regulaminie:
 6. Zablokowanie dostępu – uniemożliwienie Użytkownikowi korzystania ze strony www.rmsolar.pl;
 7. Usługa lub Usługi – świadczone usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 8. Serwis został przygotowany przez Administratora jako serwis wyłącznie informacyjny i komunikacyjny, a Informacje zamieszczone na Serwisie nie stanowią oferty sprzedaży prezentowanych na nim produktów i na ich podstawie nie może dojść do zawarcia umowy kupna-sprzedaży tych produktów, bowiem sprzedaż produktów odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nadto Serwis nie jest prowadzony w celach marketingowych oraz reklamowych.
 9. W przypadku gdy, w Serwisie umieszczone będę/są dodatkowe usługi wówczas zasady i warunki świadczenia każdej z Usług realizowanych w ramach strony www.rmsolar.pl będą określały dodatkowe informacje i/lub regulaminy w zakresie każdej z Usług;
 10. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione na niniejszej stronie internetowej warunki, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli nie akceptują Państwo, poniższych warunków, nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z Serwisu ani usług świadczonych drogą elektroniczną. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami.
 11. Korzystanie ze strony www.rmsolar.pl jest dobrowolne i nie podlega opłatom.