Regulamin

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celach 

kontaktowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. *

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest RM SOLAR SP. z o.o., zwana dalej „Administratorem". Aktualne dane kontaktowe dostępne na stronie: www.rmsolar./kontakt
  • Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celach wykonania umowy oraz czynności realizowanych przed zawarciem umowy.
  • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 pkt b, c, f Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Dostęp do Państwa danych będą mieć pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi np. w zakresie wsparcia technicznego, usług IT, usług księgowych, prawnych.
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych, uwzględniając okresy przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy jak również prawne obowiązki ciążące na Administratorze.
  • Mają Państwo prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.
  • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych osobowych może spowodować niemożność osiągnięcia celu przetwarzania danych.

Skontaktuj się z nami, a przygotujemy darmową wycenę Twojej instalacji!

RM Solar

NIP 9731048291
REGON 368884867
KRS 0000707360

Skontaktuj się

+48 787 015 330
biuro@rmsolar.pl
ul. Zimna 3
Zielona Góra, 65-707
Copyright 2020, RM Solar.