ZUZCAR Zygmunt Kurek

Instalacja fotowoltaiczna:

  • moc instalacji: 49,95 kWp
  • liczba modułów fotowoltaicznych: 135 szt.
  • konstrukcja: balastowa