Hotel ODR w Kalsku

Instalacja fotowoltaiczna:

  • moc instalacji: 39,69 kWp
  • liczba modułów fotowoltaicznych: 126 szt.
  • konstrukcja: balastowa