Produkcja energii jest możliwa dzięki efektowi fotowoltaicznemu – w półprzewodniku powstaje siła elektromotoryczna. Energia słoneczna zamieniana jest w ogniwach fotowoltaicznych na prąd stały. Co później? Dzięki inwerterowi solarnemu, prąd stały zamieniany jest na prąd zmienny i trafia do naszych gniazdek.