Fotowoltaika dla spółdzielni

Odnawialne źródła energii nie muszą być montowane wyłącznie na domkach jednorodzinnych! Takie rozwiązanie sprawdzi się także w spółdzielniach mieszkaniowych - prąd produkowany przez instalację fotowoltaiczną przeznaczony może być na zaopatrzenie części wspólnych - na oświetlenie piwnic, klatki schodowej czy zasilanie windy. Wykorzystaj słońce i zasilaj swoją wspólnotę!

Korzyści z paneli słonecznych

Fotowoltaika w spółdzielniach mieszkaniowych niesie za sobą kilka korzyści. Przede wszystkim to realne obniżenie rachunków za energię elektryczną przez ponad 25 lat, ale także podniesienie wartości nieruchomości. Optymalny dobór wielkości instalacji do profilu zużycia energii oraz uzyskane dofinansowanie może zrównoważyć korzyści i koszty finansowania. Dzięki temu instalacja fotowoltaiczna nie będzie dodatkowym obciążeniem dla mieszkańców.

RM Solar dla spółdzielni mieszkaniowych proponuje kompleksowe działania związane z wymiarowaniem, realizacją, podłączeniem do sieci energetycznej a na specjalne życzenie, również z pozyskaniem stosownego wsparcia finansowego.

Jak to działa?

Instalacja paneli fotowoltaicznych jest rozwiązaniem funkcjonalnym - korzystanie z energii wyprodukowanej przez panele słoneczne, nie wiąże się z wymianą instalacji elektrycznej w budynku. Instalacja jest podłączana do urządzeń, które już istnieją, z reguły do skrzynki rozdzielczej. Sam system jest też bezobsługowy i praktycznie nie generuje kosztów eksploatacyjnych.

Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu bloku mieszkalnego pozwoli na szybki zwrot inwestycji i obniżenie kosztów energii. Warto pamiętać, że takie rozwiązanie jest całkowicie zeroemisyjne - energia jest czysta i nie musimy martwić się produkcją dodatkowych ton dwutlenku węgla. Fotowoltaika daje bardzo wymierne profity ekonomiczne dla wszystkich spółdzielców.

Finansowanie fotowoltaiki

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mają szansę na pozyskanie unijnego dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach poddziałania 1.3.2 - Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. W ramach tego poddziałania wsparcie mogą uzyskać projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Instalacja i serwis paneli słonecznych

Zakres naszych prac to kompleksowy montaż paneli fotowoltaicznych objętych odpowiednią gwarancją. Oferujemy przygotowanie projektu wykonawczego instalacji z jego realizacją, przyłączenie instalacji do sieci energetycznej. Oprócz tego oferta obejmuje programowanie inwertera i urządzeń monitorujących proces produkcji i zużycia energii elektrycznej oraz przygotowanie zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do zakładu energetycznego. Konstrukcja montażowa objęta jest dziesięcioletnim, a montaż dwuletnim okresem gwarancji.

Dlaczego warto?

Niezależność energetyczna

Zmniejszenie rachunków do 0 zł

Redukcja dwutlenku węgla

Uzyskanie ulgi termomodernizacyjnej

Produkowanie zielonej energii

Inwestycja w przyszłość

Ochrona środowiska

Podniesienie wartości nieruchomości