Mój Prąd – Jak uzyskać dofinansowanie?

Mój Prąd – Jak uzyskać dofinansowanie?

We wrześniu 2019 ruszył program Mój Prąd. Odpowiadamy na najważniejsze pytania i pomagamy uzyskać dofinansowanie z projektu rządowego.

Na co mogę przeznaczyć dofinansowanie z programu Mój Prąd?

Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na instalację fotowoltaiczną – przede wszystkim na panele, inwertery, okablowanie, urządzenia do montażu. Regulamin programu określa także moc instalacji – od 2 kW do 10 kW. Ważne jest, żeby nie mylić fotowoltaiki z kolektorami słonecznymi, które służą do ogrzewania wody, a nie produkcji energii.

Kto może skorzystać z dofinansowania Mój Prąd i ile ono wynosi?

Udział w programie Mój Prąd mogą wziąć wyłącznie osoby fizyczne. Wysokość dofinansowania w formie bezzwrotnej może wynieść do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej (PV), nie więcej jednak niż 5000 zł. W praktyce oznacza to, że większość prosumentów otrzyma maksymalne dofinansowanie w wysokości 5000 zł, ze względu na fakt, że przeciętne koszty instalacji fotowoltaicznej przekraczają 10 000 złotych.

Czy będę musiał zapłacić podatek od dofinansowania programu Mój Prąd?

Dotacja z programu “Mój prąd” nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym (PIT).

Do kiedy muszę ukończyć instalację paneli by uzyskać dofinansowanie?

Program Mój Prąd skierowany jest do osób, które opłaciły instalację fotowoltaiczną po 23 lipca 2019 roku. Dofinansowanie nie zostanie przyznanie osobom, które mają instalację fotowoltaiczną, za którą zapłaciły przed ogłoszeniem programu.

Gdzie i jak złożyć wniosek o dotację z programu Mój Prąd?

Wniosek o dofinansowanie na panele fotowoltaiczne w ramach I naboru programu Mój Prąd, trwającego do 20 grudnia 2019 roku należy skierować do NFOŚiGW. Zgłoszenie musi mieć formę papierową. Wniosek można złożyć osobiście lub przesłać pocztą do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W przypadku wysłania go pocztą, na kopercie należy dopisać “Program priorytetowy Mój Prąd”. Za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji dokumentacji w NFOŚiGW.

Wnioski można pobrać ze strony NFOŚiGW – http://nfosigw.gov.pl/moj-prad

Pamiętaj, że jeśli wypełniasz wniosek ręcznie, powinieneś zrobić to dużymi, drukowanymi literami, koniecznie czarnym lub niebieskim długopisem.

Co muszę załączyć do wniosku?

W kopercie dostarczonej do NFOŚiGW muszą znaleźć się cztery załączniki w postaci kopii faktury (oryginał należy zachować u siebie), wydrukowanego potwierdzenia przelewu bądź oświadczenia o zapłacie gotówką, podbitego przez OSD zaświadczenia oraz oryginał oświadczenia RODO z własnoręcznym podpisem składającego.

Kiedy otrzymam dofinansowanie?

Dotacje z programu „Mój prąd” są wypłacane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez NFOŚiGW i wyrażeniu zgody na wypłatę przez Ministerstwo Energii. Pierwsze przelewy zostały już wysłane przez NFOŚiGW do osób, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Po tygodniu działania programu Mój Prąd z puli przyznano prawie 400 tysięcy złotych.

 

Masz pytania dotyczące programu Mój Prąd? Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci uzyskać dofinansowanie!

Skontaktuj się z nami, a przygotujemy darmową wycenę Twojej instalacji!

RM Solar

NIP 9731048291
REGON 368884867
KRS 0000707360

Skontaktuj się

+48 787 015 330
biuro@rmsolar.pl
ul. Zimna 3
Zielona Góra, 65-707
Copyright 2021, RM Solar.