Fotowoltaika prosument

Fotowoltaika prosument

Prosument to…

...jak sama nazwa wskazuje – jednocześnie producent i konsument. Tego określenia używa się najczęściej w kontekście korzystania z Odnawialnych Źródeł Energii. Nazywa się tak odbiorcę energii, który jednocześnie sam ją wyprodukował. Dlaczego jednak tak wiele osób decyduje się na zdobycie miana prosumenta i wszystkiego, co się z tym wiąże?


Być prosumentem? Warto!

Dlaczego? Głównym powodem jest już samo wykorzystywanie Odnawialnych Źródeł Energii do produkcji prądu na nasze potrzeby. Przy ciągle rosnących cenach energii pobieranej z elektrowni koszt inwestycji w panele fotowoltaiczne przestaje być już taki straszny. Na ten moment można śmiało powiedzieć, że wkład w inwestycje zdąży się wyzerować już po kilku latach użytkowania. Z kolei biorąc pod uwagę żywotność instalacji fotowoltaicznej, jaką ocenia się na 25-30 lat – koszt inwestycji może zwrócić się nawet trzykrotnie!
Instalacja fotowoltaiczna to system zero emisyjny. Znaczy to, że w trakcie całego procesu przetwarzania energii słonecznej w prąd przemienny którego używamy w naszych domach nie produkuje się CO2 ani pyłu PM10.
Dzięki temu, że korzystanie z OZE jest ekologiczne – takie działania często wspierane są przez programy dofinansowań, takie jak „Mój Prąd” czy „Czyste powietrze”.
Użytkowanie paneli fotowoltaicznych ma wiele zalet. Poza ekologicznymi i ekonomicznymi aspektami ważne jest to, że bycie prosumentem jest gwarancją niezależności energetycznej. Zwłaszcza podwyżki prądu przestają być już problemem.


Prawo a OZE

Już od początku tego roku wszedł w życie plan energetyczny dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Projekt zakłada zmniejszenie udziału źródeł nieodnawialnych w całościowej produkcji energii. Takie zmiany mają zapobiegać efektowi cieplarnianemu i degradacji środowiska. Na następne lata przewiduje się kolejne projekty, które w efekcie maja pomóc naszemu środowisku i tym samym każdemu, kto z niego korzysta. Jako znaczące wsparcie dla prosumentów powstał program „Mój Prąd”, z którego będzie mógł skorzystać każdy, kto chce zainwestować w fotowoltaikę i złoży wniosek do 18 grudnia 2020 roku.


Co zrobić, aby zostać prosumentem?

Kryteria, które obecnie reguluje ustawa o odnawialnych źródłach energii. Jako, że prawo sprzyja osobom, które chcą zacząć produkować prąd z OZE na własne potrzeby. Wymagania nie są wygórowane. Przede wszystkim zakłada się, że prosument to osoba, która produkuje energię elektryczną jedynie na pokrycie własnego zapotrzebowania na prąd. Warunkiem jest to, że wytwarzając energię nie możecie czerpać z tego korzyści zarobkowych – czyli prowadzić działalności gospodarczej w oparciu o sprzedaż energii z paneli fotowoltaicznych.


Prosumentami mogą zostać:

- Osoby fizyczne (wytwarzające energię na potrzeby własnego gospodarstwa domowego)

- Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pod warunkiem, że wytwarzają energię na potrzeby niezwiązane z prowadzoną działalnością,

- Osoby prowadzące gospodarstwa rolne, rybackie, sadownicze, hodowcy pod warunkiem, że działalność ta nie jest objęta ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

- Jednostki samorządu terytorialnego,

- Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,

- Kościoły, związki wyznaniowe.


I Ty możesz zostać prosumentem!

Wystarczy, że zainwestujesz w swoją przyszłość i zdecydujesz się na zakup paneli fotowoltaicznych. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wykorzystywania energii słonecznej, chcesz otrzymać darmową wycenę lub projekt dla Twojej nieruchomości – zapraszamy do kontaktu. Korzyści płynące z fotowoltaiki są niepodważalnym argumentem, dla którego warto zostać prosumentem.

Skontaktuj się z nami, a przygotujemy darmową wycenę Twojej instalacji!

RM Solar

NIP 9731048291
REGON 368884867
KRS 0000707360

Skontaktuj się

+48 787 015 330
biuro@rmsolar.pl
ul. Zimna 3
Zielona Góra, 65-707
Copyright 2021, RM Solar.