Fotowoltaika Lubuskie

Fotowoltaika Lubuskie

Fotowoltaika w województwie lubuskim ma się całkiem nieźle, choć… mogłoby być lepiej. Warunki jakie u nas panują są optymalne dla instalacji fotowoltaicznych. Przy średnim nasłonecznieniu w Polsce wahającym się od 950 do 1250 kWh/m2rocznie, woj. lubuskie może liczyć na nasłonecznienie w wysokości około 1000-1100 kWh/m2na rok. Są to wartości, które przy dobrze dobranej instalacji, pozwalają w 100% na zaspokojenie zapotrzebowania energetycznego właściciela domu lub firmy na których zainstalowana jest fotowoltaika.

Rozwój fotowoltaiki w lubuskiem

Tak, jak w przekroju całej Polski, tak w województwie lubuskim, głównymi producentami prądu z energii słonecznej są gospodarstwa domowe. Wpływ na to zwłaszcza w ostatnim czasie miały dofinansowania i programy rządowe, które pozwoliły na znaczące obcięcie kosztów instalacji fotowoltaiki. Z dotacji mogły korzystać także mikro, małe i średnie firmy, a w ramach programu RPO 2014-2020, a w 2019 roku rozpisano konkurs na dofinansownie OZE, w którym stawka wynosiła 45 milionów złotych. W konkursie złożono 168 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 278 156 578,53 zł z czego wartość wnioskowanego dofinansowania wyniosła 147 150 103,97 zł.Jak wynika z powyższych liczb lubuskie przedsiębiorstwa czy jednostki samorządu terytorialnego, które również mogły ubiegać się o dotacje, zauważyły szanse i oszczędności jakie niesie instalacja OZE w postaci fotowoltaiki i nie tylko. Dalszy rozwój i inwestycje w energię ze słońca będzie uzależniony od wielu czynników. Przede wszystkim od dostępności i ceny technologii, która bardzo często była zbyt wysoka i odstraszała potencjalnych inwestorów. Kierunek rozwoju będzie także wyznaczany cały czas przez Unię Europejską w ramach polityki klimatyczno-energetycznej, która będzie w pewnym stopniu wymuszała inwestycję w OZE.

Rosnąca świadomość Lubuszan

Korzystne warunki pogodowe, dofinansowania z programów rządowych, regionalnych i unijnych czy świadomość ekologiczna mieszkańców naszego regionu stanowią podstawę rozwoju fotowoltaiki w Lubuskiem. Nie mniej ważna jest wizja niezależności energetycznej oraz zmniejszenia opłat za prąd. Z perspektywy ekonomicznej instalacja fotowoltaiki jest po prostu bardzo dobrą inwestycją, pozwalającą na oszczędności w perspektywie kilku dekad.

1 rpo.lubuskie.pl

Skontaktuj się z nami, a przygotujemy darmową wycenę Twojej instalacji!

RM Solar

NIP 9731048291
REGON 368884867
KRS 0000707360

Skontaktuj się

+48 787 015 330
biuro@rmsolar.pl
ul. Zimna 3
Zielona Góra, 65-707
Copyright 2021, RM Solar.